Όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση λόγω των μέτρων χαλάρωσης του COVID-19 από τη Δεύτερα 25 Ιανουαρίου 2021 ισχύουν νέα μέτρα στα όρια των επιβατών για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα, τα ταξί και τα φορτηγά. Πιο συγκεκριμένα όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών από τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου και ώρα 06:00 σε επιβατηγά αυτοκίνητα (Ι.Χ.) οχήματα και επιβατηγά οχήματα δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ, Ειδικής Μίσθωσης), καθώς και στα Ε.Ι.Χ. οχήματα με οδηγό, θα επιτρέπονται δύο (2) επιβάτες επιπλέον του οδηγού.

Με βάση τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση η υπέρβαση του συγκεκριμένου ορίου επιβαινόντων επιτρέπεται μόνο σε δύο περιπτώσεις, εφόσον στο όχημα επιβαίνουν:

α) Ανήλικα τέκνα, η κατ’ οίκον παραμονή των οποίων υπό την εποπτεία ενηλίκου είναι αδύνατη.

β) Άτομο που χρήζει βοήθειας από δεύτερο επιβάτη για τη μετακίνησή του.

Επιπλέον, από τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00 θα επιτρέπονται μέχρι τρία (3) άτομα επιπλέον του οδηγού να επιβαίνουν σε διπλοκάμπινα, μικτής χρήσης και τύπου VAN οχήματα. Η υπέρβαση του ορίου επιβαινόντων επιτρέπεται μόνο εφόσον στο όχημα επιβαίνουν ανήλικα τέκνα, η κατ’ οίκον παραμονή των οποίων υπό την εποπτεία ενηλίκου είναι αδύνατη.

Τέλος υπενθυμίζεται πως εξακολουθεί να ισχύει ότι μαθητές που εξυπηρετούνται με ταξί σε μη αστικές περιοχές, για τη μετάβαση τους στο σχολείο, επιτρέπεται να μετακινηθούν μέχρι και τέσσερα (4) άτομα, με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης του Διευθυντή του σχολείου.