Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία με τη Ford Motor Hellas ΑΕΒΕ ανακοίνωσε την ανάκληση 1.104 Ford Fiesta, τα οποία τροφοδοτούνται με κινητήρες πετρελαίων 1.400 και 1.600 κ.εκ. Η ανάκληση αφορά σε αυτοκίνητα με ημερομηνία παραγωγής από 01/01/2012 έως 29/08/2013. Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, το πρόβλημα εντοπίζεται στη μονάδα ελέγχου προθερμαντήρα του πετρελαιοκινητήρα, η οποία μπορεί να επηρεαστεί από υγρές καιρικές συνθήκες. Η πιθανότητα εισχώρησης νερού στην ηλεκτρονική μονάδα μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση, που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

anaklisi ford fiesta 2Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο πρόβλημα. Όλοι οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω αυτοκινήτων θα ειδοποιηθούν με προσωπική επιστολή, έτσι ώστε να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Ford επιθυμούν, για τον έλεγχο και την αντικατάσταση των υλικών, όπου αυτό απαιτείται, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ιδιοκτήτες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη Ford Motor Hellas ΑΕΒΕ στο τηλέφωνο 210 – 4805620, καθώς και στο email info11@ford.com.