Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνδυασμό με την Toyota Ελλάς ανακοίνωσαν την ανάκληση 111 Lexus GS και IS.  Η ανάκληση αφορά σε μοντέλα GS παραγωγής από το 2004 έως το 2007 και IS παραγωγής από το 2005 έως το 2007. Το πρόβλημα εντοπίστηκε σε λανθασμένες οδηγίες συναρμολόγησης και σύσφιξης του αισθητήρα πίεσης καυσίμου πάνω στο σωλήνα παροχής, όπου υπάρχει πιθανότητα μειωμένης και σταδιακά µε το χρόνο μειούμενης, δύναμης που απαιτείται για την διασφάλιση της σωστής στεγανοποιητικής ικανότητας της τσιμούχας μεταξύ του αισθητήρα πίεσης και του σωλήνα παροχής.

anaklisi lexus gs 1Σε τέτοια περίπτωση ενδέχεται να παρατηρηθεί μυρωδιά καυσίμου από τον χώρο του κινητήρα και διαρροή από την τσιµούχα, κάτι που σε συνδυασμό µε την παρουσία πηγής ανάφλεξης, μπορεί εν δυνάμει, να οδηγήσει σε αυξημένες πιθανότητες πυρκαγιάς. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο πρόβλημα.

Όλοι οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν με γραπτή επιστολή προκειμένου να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Lexus σε όλη την Ελλάδα για να γίνουν όλες οι απαραίτητες διορθώσεις χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν µε την Toyota Ελλάς, στο τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλέφωνο 210 – 2808222 και ώρες 09:00 – 17:00.