Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία με την εταιρεία Hyundai Hellas ΑΒΕΕ, ανακοίνωσε την ανάκληση 1.404 οχημάτων Santa Fe (CM) εργοστασίου κατασκευής Κορέας, με ημερομηνία παραγωγής από το Νοέμβριο του 2005 έως τον Μάιο του 2008 και αριθμό πλαισίου από KM8SG13D07U078267 έως και KMHSJ81WP9U514998.

Στην χώρα μας τα επηρεαζόμενα οχήματα, που έχουν εισαχθεί, έχουν ως εξής:

  1. Πλαίσια από KMHSH81WP6U024177 έως KMHSH81WP8U401428.
  2. Πλαίσια από KMHSH81DP6U000312 έως KMHSH81DP8U318675.

Στα επηρεαζόμενα οχήματα είναι πιθανό να παρουσιαστεί βραχυκύκλωμα στη μονάδα ABS/ESC, καθώς ενδέχεται να εισχωρήσει σε αυτή υγρασία μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο πρόβλημα. Όλοι οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν με προσωπική επιστολή, έτσι ώστε να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Hyundai επιθυμούν για να γίνει προληπτικός έλεγχος και αντικατάσταση του κιτ του ρελέ PCB, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με την εταιρεία Hyundai Hellas ΑΒΕΕ, στο τηλέφωνο 210-5507220 (κα. Κυριαζή Βασιλική).