Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία με την εταιρεία Hyundai Hellas ΑΒΕΕ, ανακοίνωσε την ανάκληση 1.541 οχημάτων Tucson LTe εργοστασίου κατασκευής Hyundai Τσεχίας, τα οποία έχουν παραδοθεί στους τελικούς ιδιοκτήτες, με ημερομηνία παραγωγής από την αρχή του μοντέλου έως τις 30 Νοεμβρίου 2020. Οι αριθμοί πλαισίου των επηρεαζόμενων οχημάτων που έχουν εισαχθεί στην χώρα μας έχουν ως εξής:

  • Πλαίσια από TMAJ2817HLJ108364 έως TMAJ3817HLJ985729.
  • Πλαίσια από TMAJ2817ALJ053728 έως TMAJ381ADLJ114780.
  • Πλαίσια από TMAJ2815GJJ435900 έως TMAJ3817HLJ959651.
  • Πλαίσια από TMAJ2811AJJ425705 έως TMAJ381ACJJ645831.

Στα επηρεαζόμενα οχήματα είναι πιθανό να παρουσιαστεί βραχυκύκλωμα στη πλακέτα της υδραυλικής μονάδας ABS και υπερθέρμανση καλωδίων.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο πρόβλημα. Όλοι οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν με προσωπική επιστολή, έτσι ώστε να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Hyundai επιθυμούν για έλεγχο-επισκευή και αναβάθμιση λογισμικού αν απαιτείται, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την εταιρεία Hyundai Hellas ΑΒΕΕ, στο τηλέφωνο 210-5507220 (κα. Κυριαζή Βασιλική).