Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία με την εταιρεία Hyundai Hellas ΑΒΕΕ, ανακοίνωσε την ανάκληση 199 Hyundai Kona HEV και 55 Kona EV εργοστασίου κατασκευής Κορέας (OS-HEV & OS-EV), με ημερομηνία παραγωγής από τον Ιούνιο του 2019 έως τον Οκτώβριο του 2020 και αριθμούς πλαισίου από KMHK381EGLU003178 έως KMHK381EGLU049089.

Επισημαίνεται ότι δεν επηρεάζονται όλα τα αυτοκίνητα τα παραχθέντα εντός των προαναφερόμενων χρονικών διαστημάτων. Στα επηρεαζόμενα οχήματα Hyundai Kona EV και HEV, εξοπλισμένα με ΙΕΒ (Integrated Electronic Brake), είναι πιθανό να ενεργοποιηθεί η ενδεικτική λυχνία βλάβης MIL και να παρουσιάσουν τον κωδικό βλάβης C240201, ο οποίος δύναται να επηρεάσει την ικανότητα φρεναρίσματος του οχήματος.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο πρόβλημα. Όλοι οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν με προσωπική επιστολή, έτσι ώστε να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Hyundai επιθυμούν για να γίνει προληπτικός έλεγχος και αναβάθμιση του λογισμικού του εγκεφάλου ESP, που επιφέρει επίλυση του προβλήματος, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με την εταιρεία Hyundai Hellas ΑΒΕΕ, στο τηλέφωνο 210-5507220 (κα. Κυριαζή Βασιλική).