Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία με την εταιρεία Αουτοντηλ Π.&Ρ. Δάβαρη Α.Β.Ε.Ε., ανακοινώνει την ανάκληση 221 αυτοκινήτων Kia Picanto, τύπος TA, με ημερομηνία παραγωγής από 01/02/2011 έως 30/06/2012.

Το πρόβλημα εντοπίζεται στους σωλήνες πλήρωσης και εκτόνωσης καυσίμου στους οποίους ενδέχεται να προκληθεί ρηγμάτωση µε αποτέλεσμα την πιθανή διαρροή καυσίμου. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται µε το συγκεκριμένο πρόβλημα.

Όλοι οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ειδοποιηθούν με προσωπική επιστολή, έτσι ώστε να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Kia επιθυμούν για να γίνει η αντικατάσταση των σωλήνων πλήρωσης και εκτόνωσης καυσίμου χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν µε την εταιρεία Αουτοντηλ Π.&Ρ. Δάβαρη Α.Β.Ε.Ε. στο τηλέφωνο 210 – 5507215.