Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία με τον επίσημο αντιπρόσωπο της Opel στην Ελλάδα OPEL ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ανακοινώνει την ανάκληση 254 Crossland X, με έτος κατασκευής 2018. Στα επηρεαζόμενα οχήματα υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης διάφορων σφαλμάτων λόγω πιθανής φθοράς από τριβή ανάμεσα στην πλεξούδα καλωδίωσης του αμαξώματος και σε ένα βιδωτό μπουζόνι στον χώρο ποδιών του συνοδηγού.

Στη χειρότερη περίπτωση αυτή η κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε ζημιές στα απλά καλώδια της πλεξούδας καλωδίωσης του αμαξώματος και σε εμφάνιση δυσλειτουργιών σε διάφορα συστήματα του οχήματος. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ατυχήματα που να σχετίζονται με το συγκεκριμένο πρόβλημα.

Όλοι οι ιδιοκτήτες των παραπάνω οχημάτων, θα ενημερωθούν με προσωπική επιστολή, έτσι ώστε να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Opel επιθυμούν, έτσι ώστε να γίνουν όλες οι απαραίτητες διορθωτικές εργασίες, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι ιδιοκτήτες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της OPEL ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στο τηλέφωνο 211 – 2111543.