Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία με τη Mercedes-Benz Ελλάς Α.Ε.Ε., γενικό αντιπρόσωπο και εισαγωγέα των αυτοκινήτων Mercedes-Benz στην Ελλάδα, ανακοίνωσε την ανάκληση 5.896 οχημάτων Sprinter, Vito και Viano (ΚΣ 906, 639), με έτος παραγωγής από το 2005 έως το 2018.

Η Mercedes-Benz διαπίστωσε ότι ορισμένες κλιματικές συνθήκες ενδέχεται να οδηγήσουν σε χημική αλλοίωση του προωθητικού υλικού στη γεννήτρια αερίου ορισμένων αερόσακων Takata. Σε περίπτωση ατυχήματος με ενεργοποίηση αερόσακου, αυτή η αλλοίωση θα μπορούσε να προκαλέσει έκρηξη της γεννήτριας αερίου λόγω αυξημένης εσωτερικής πίεσης. Σε αυτήν την περίπτωση, ο συγκεκριμένος αερόσακος δεν θα επιτελούσε τη λειτουργία συγκράτησης και θα προέκυπτε κίνδυνος τραυματισμού για τους επιβάτες λόγω των εκτινασσόμενων εξαρτημάτων της γεννήτριας αερίου.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος που να σχετίζεται µε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Όλοι οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν με προσωπική επιστολή, έτσι ώστε να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Mercedes-Benz επιθυμούν προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών της Mercedes-Benz στα τηλέφωνα 0080097777777 ή 00302112111597.