Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία με τη Jeep προχωρά στην ανάκληση 1.454 Jeep Cherokee, Grand Cherokee, Commander, Wrangler, και Dodge Viper. Συγκεκριμένα ανακαλούνται 861 Jeep Grand Cherokee και Jeep Commander  έτους 2005 – 2008 με πρόβλημα στο διακόπτη εκκίνησης, ο οποίος μπορεί να μετακινηθεί χωρίς την παρέμβαση του οδηγού.

Jeep Grand Cherokee και Jeep Commander (WH), μοντέλα ετών 2005 – 2007, με αριθμούς πλαισίου: 1J8H@E8#^&Y??????, όπου

 • @ : 3 ή C
 • # : 2 ή 3 ή M ή Ν
 • ^ : 0 έως 9 ή Χ
 • & : 5 ή 6 ή 7
 • ?????? : αύξων αριθμός παραγωγής

Jeep Grand Cherokee και Jeep Commander (WH), μοντέλα έτους 2008, με αριθμούς πλαισίου: 1J8@#E8$%8Y??????, όπου

 • @ : G ή H
 • # : 3 ή C
 • $ : 2 ή Κ ή M ή Ν
 • % : 0 έως 9 ή Χ
 • ?????? : αύξων αριθμός παραγωγής

dodge viper anaklisi 1Επιπλέον, ανακαλούνται 592 Jeep Wrangler (TJ), Jeep Cherokee (KJ) και Dodge Viper (ZB), μοντέλα έτους 2006, στα οποία ενδέχεται ο αισθητήρας εμπλοκής του συμπλέκτη να αστοχήσει με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η εκκίνηση του κινητήρα χωρίς να πατηθεί το πεντάλ του συμπλέκτη.

Jeep Wrangler με αριθμούς πλαισίου: 1J4FAC9%^6P??????, όπου

 • % : 1 ή S
 • ^ : 0 έως 9 ή Χ
 • ?????? : αύξων αριθμός παραγωγής

Jeep Cherokee με αριθμούς πλαισίου: 1J4FAC95^6W??????, όπου

 • ^ : 0 έως 9 ή Χ
 • ?????? : αύξων αριθμός παραγωγής

Dodge Viper με αριθμό πλαισίου: 1B3JZC5Z^6V??????, όπου

 • ^ : 0 έως 9 ή Χ
 • ?????? : αύξων αριθμός παραγωγής

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με τα συγκεκριμένα προβλήματα. Όλοι οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων, θα ενημερωθούν εγγράφως με προσωπική επιστολή, ώστε να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Lancia Jeep Ελλάς ΑΕ επιθυμούν, για να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και η αντικατάσταση των υλικών όπου χρειαστεί χωρίς καμία επιπλέον οικονομική  επιβάρυνση. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την τεχνική διεύθυνση της Lancia Jeep Ελλάς ΑΕ στο τηλέφωνο 210 – 6700896.