Οι κάτοχοι αυτοκινήτου Nissan μετά την 01/01/2000 έχουν ένα λόγω παραπάνω να είναι ικανοποιημένοι, αφού η ιαπωνική εταιρεία στην Ελλάδα προσφέρει δωρεάν Οδική Βοήθεια για ένα χρόνο, επιπλέον της τριετίας. Η μοναδική προϋπόθεση είναι τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα να πραγματοποιήσουν συντήρηση σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Nissan ή οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων αυτών να επισκεφθούν για έλεγχο και διενέργεια τυχόν ανάκλησης, ένα από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία της Nissan.

Το πρόγραμμα είναι ακριβώς το ίδιο με τις παροχές που προσφέρονται και σε όλα τα νέα οχήματα της Nissan. Για περισσότερες πληροφορίες ή λεπτομέρειες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο επισκευαστή της Nissan σε ώρες και ημέρες εργασίας.