Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Μεταφορών από τις 27/05/2021 όποιος θέλει θα μπορεί να αντικαταστήσει την άδεια οδήγησης ηλεκτρονικά και στις 13 Περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας. Έτσι οι πολίτες δε θα χρειάζεται να ταλαιπωρούνται, αφού το μόνο που θα έχουν να κάνουν στην περίπτωση φθοράς, απώλειας ή κλοπής είναι η ηλεκτρονική κατάθεση των δικαιολογητικών που χρειάζονται.

Πιο συγκεκριμένα οι πολίτες θα πρέπει να εισέρχονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών https://drivers-vehicles.services.gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet και να καταχωρούν ψηφιακά την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, συμπεριλαμβανομένων της φωτογραφίας, της υπογραφής τους και του παραβόλου.

Στη συνέχεια, οι προαναφερόμενες υπηρεσίες αποστέλλουν και πάλι ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται φυσικός φάκελος, όλα τα στοιχεία στη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας (ΑΕΑ). Με την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών, οι πολίτες θα μπορούν να παραλάβουν το νέο έντυπο αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου ή ακόμα και να ζητήσουν την αποστολή με Courier στις Περιφέρειες που η υπηρεσία υποστηρίζεται.