Όσοι έχετε καταθέσει πινακίδες κυκλοφορίας στις κατά τόπους εφορίες και πλησιάζουν τους 18 μήνες, καλό θα είναι να πάτε να τις παραλάβετε πληρώνοντας βέβαια το αντίστοιχο αντίτιμο, αφού πλέον είναι ορατός ο κίνδυνος να της χάσετε. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ μετά το 18μηνο από την ημερομηνία της κατάθεσης (υποβολή δήλωσης ακινησίας οχήματος) οι πινακίδες θα καταστρέφονται.

Αν στην περίπτωση περάσει το 18μηνο και δεν έχουν παραληφθεί πίσω οι πινακίδες, τότε η εφορία θα δίνει τις πινακίδες για ανακύκλωση, με αποτέλεσμα όποιος θέλει να πρέπει να ξαναβγάλει και πάλι από την αρχή τις πινακίδες, παίρνοντας τη σχετική βεβαίωση από την εφορία και καταβάλλοντας 30€ για την έκδοση τους.

Ο νόμος ψηφίστηκε στις 30 Μαρτίου 2018 και έχει αναδρομική ισχύει που σημαίνει ότι προς καταστροφή πάνε αρχικά όλες οι πινακίδες που έχουν κατατεθεί πριν τις 30 Σεπτεμβρίου του 2016. Για να αποφύγουν όλο αυτό όσοι θέλουν μπορούν να παραλάβουν τις πινακίδες τους για ένα μήνα, τρεις μήνες ή μέχρι το τέλος του έτους και μετά να τις αποσύρουν και πάλι κερδίζοντας πάλι τους 18 μήνες.

Τέλος, από την απόφαση εξαιρούνται οι ιδιοκτήτες οχημάτων τα οποία καταστράφηκαν εξαιτίας φυσικών καταστροφών σε περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2017 καθώς και την πυρκαγιά της 11ης Σεπτεμβρίου 2017 στη Δυτική Αχαΐα, στις τέως κοινότητες Σαντομέρι, Χαραυγή, Άρλα, Φώσταινα, Ελαιοχώριο και Πετροχώριο.

Οι ιδιοκτήτες αυτών των οχημάτων θα πρέπει να υποβάλλουν, εντός ενός μηνός από την δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ, αίτηση διαγραφής αυτών από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, χωρίς την προσκόμιση Πιστοποιητικού καταστροφής και χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τέλους διαγραφής.