Όσοι έχουν ανασφάλιστα οχήματα πλέον θα αντιμετωπίσουν το αρχικό πρόστιμο των 250€, αφού τόσο καιρό τη γλύτωναν. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έστειλε 800.000 φακέλους με το αρχικό πρόστιμο και φυσικά την υποχρέωση να ασφαλίσουν το όχημα τους.

Ήδη οι πρώτοι φάκελοι είναι στα χέρια παραβατών στην Κρήτη, ενώ από σήμερα και μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα οι υπόλοιποι θα παραλάβουν το φάκελο με το πρόστιμο. Έτσι οι παραβάτες θα πρέπει πρώτα α πληρώσουν το ηλεκτρονικό παράβολο των 250€ και μετά να ασφαλίσουν υποχρεωτικά το όχημα τους.

Σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτες των ανασφάλιστων οχημάτων δεν προβούν στην καταβολή του ηλεκτρονικού παραβόλου και την ασφάλισή τους, η Δ.ΗΛΕ.Δ. θα αποστέλλει τα στοιχεία τους στην αρμόδια Αστυνομική αρχή του τόπου διαμονής τους, για τις προβλεπόμενες κυρώσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 5 παράγραφος 4 και 12 του Π.Δ. 237/1986.

Σύμφωνα με το νόμο το πρόστιμο διπλασιάζεται για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα και γίνεται 500€, ενώ αφαιρούνται πινακίδες, άδεια κυκλοφορίας και δίπλωμα για 6 μήνες. Στην περίπτωση ατυχήματος με ανασφάλιστο όχημα τότε προβλέπεται αφαίρεση πινακίδων για δύο χρόνια, αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας, ποινικές κυρώσεις και τα παραπάνω χρηματικά πρόστιμα.

Για την επιστροφή των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας χρειάζεται η προσκόμιση του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Για να επιστραφεί η άδεια ικανότητάς οδηγού πριν την χρονική διάρκεια που ορίζεται σύμφωνα με τα παραπάνω, απαιτείται  να πληρωθεί το αντίστοιχο διοικητικό πρόστιμο ή να προσκομιστεί το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.