Ο Πειραιάς συνεχίζει να ταλαιπωρείται από τα έργα τόσο του Μετρό, όσο και του Τραμ. Σύμφωνα με τις νέες ανακοινώσεις της Τροχαίας από τις 10 Φεβρουαρίου έως της 30 Απριλίου του 2017, λόγω των έργων, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της Γρηγορίου Λαμπράκη προς τη Λεωφόρο Πειραιώς στο τμήμα της μεταξύ των οδών Βασιλέως Γεωργίου και Ομηρίδου Σκυλίτση.

Έτσι θα υπάρξει περιορισμός του αριθμού των λωρίδων κυκλοφορίας της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη σε 3 κατά τη φορά της κίνησης των οχημάτων από την οδό Βασιλέως Γεωργίου προς και έως την οδό Ομηρίδου Σκυλίτση. Ο καθορισμός του ανώτατου ορίου ταχύτητας είναι 40 χλμ/ώρα, ενώ θα υπάρχει απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη, στη δεξιά πλευρά κατά τη φορά κίνησης των οχημάτων από την οδό Βασιλέως Γεωργίου προς και έως την οδό Ομηρίδου Σκυλίτση.