Από τον καιρό που ξεκίνησαν και πάλι τα μέτρα περιορισμού λόγω COVID-19 το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είχε δώσει παράταση στις άδειες οδήγησης που έληγαν μέχρι τις 30/11. Τώρα αυτό αλλάζει, αφού ο περιορισμός των μέτρων συνεχίζεται περιλαμβάνοντας και τις ημερομηνίες όσων ημερών ισχύουν τα μέτρα.

Έτσι σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δίνεται παράταση τριών μηνών για όλες τις άδειες οδήγησης που λήγουν από 3 Νοεμβρίου έως 14 Δεκεμβρίου 2020. Συγκεκριμένα η παράταση αφορά σε άδειες οδήγησης, Πιστοποιητικά Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ), άδειες άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών και Δελτίων Εκπαίδευσης και Εξέτασης (ΔΕΕ).