Πολλές φορές όταν υπήρχαν μικροατυχήματα με υλικές ζημιές στους δρόμους και δεν τα έβρισκαν οι οδηγοί με τις ασφαλιστικές εταιρείες κατέληγαν στα δικαστήρια για την εξεύρεση λύσης. Πλέον σύμφωνα με το νόμο 4512/2018 για ατυχήματα μόνο με υλικές ζημιές θα ακολουθείται η διαδικασία της εξωδικαστικής επίλυσης.

Αυτό σημαίνει ότι αν συγκρουστείτε με κάποιο άλλο αυτοκίνητο και ο οδηγός του διαφωνήσει μαζί σας για το ποιος από τους δύο έχει την ευθύνη, δεν επιλέγετε πλέον τη δικαστική οδό. Μοναδική εξαίρεση, αν στο συμβάν υπάρχει τραυματισμός ή θάνατος. Στο εξής οι όποιες διαφορές αφορούν απαιτήσεις αποζημίωσης οποιασδήποτε μορφής για ζημιές από αυτοκίνητο, υπάγονται υποχρεωτικά στη διαδικασία της διαμεσολάβησης.

Φυσικά, εννοείται πως η διαδικασία αυτή δε χρειάζεται να γίνει αν οι εμπλεκόμενοι έχουν αναλάβει τις ευθύνες της και το όποιο ζήτημα προχωρήσει μέσω του φιλικού διακανονισμού. Η αμοιβή του διαμεσολαβητή ορίζεται με γραπτή συμφωνία των αντιμαχομένων. Αν δεν υφίσταται γραπτή συμφωνία, η αμοιβή της απασχόλησής του για μέχρι δύο ώρες ορίζεται στα 170€ ευρώ, ενώ από τις δύο ώρες και πάνω στα 100€ ευρώ ανά ώρα.