Η Audi προκειμένου να προσελκύσει νέο αριθμό πελατών δημιούργησε τέσσερα νέα χρηματοδοτικά προγράμματα για την απόκτηση κάποιου νέου μοντέλου. Το Audi Premium Mobility όπως ονομάζεται προσφέρει τέσσερις διαφορετικές επιλογές, τα Audi Classic, Audi Classic Plus, Audi Premier και Audi Premier Plus.

Συγκεκριμένα τα τέσσερα νέα προγράμματα προσφέρουν 5 χρόνια εγγύηση, ανταγωνιστικό επιτόκιο και ασφάλεια για 4 χρόνια, σταθερό ασφάλιστρο για 4 χρόνια χωρίς καμία επιβάρυνση από πιθανές αυξήσεις, προστασία Αποπληρωμής Δανείου και επιπλέον δυνατότητα προσθήκης service για 4 χρόνια (Audi Classic Plus και Audi Premier Plus),

Εάν κάποιος διαλέξει τα Audi Premier και Audi Premier Plus, επιπλέον των παραπάνω προνομιών προσφέρονται τρεις επιλογές για την τελευταία δόση του δανείου. Συγκεκριμένα είναι η αποπληρωμή της τελευταίας δόσης (Balloon) ή αναχρηματοδότηση της τελευταίας δόσης ή ακόμα και η επαναγορά του αυτοκινήτου από τον Εισαγωγέα μαζί με την εξόφληση της τελευταίας δόσης.